Vierde Kamerzaken

Inleiding

Naast de civiele, straf- en belastingkamer kent de Hoge Raad nog een vierde kamer die ook wel de ombudskamer wordt genoemd. Daarbij gaat het niet om cassatierechtspraak maar deze kamer behandelt klachten tegen rechterlijke ambtenaren en zaken over schorsing en ontslag van rechterlijke ambtenaren die voor het leven zijn benoemd. Ook behandelt de vierde kamer verzoeken tot wraking van een lid van de Hoge Raad. De wrakingskamer heeft in 2018 3 wrakingsverzoeken behandeld en uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2018:475, ECLI:NL:HR:2018:268 en ECLI:NL:HR:2018:2397). Op het derde wrakingsverzoek, gericht tegen alle leden van de strafkamer van de Hoge Raad, wordt uitgebreider in de ‘selectie arresten’ ingegaan.

De vierde kamer wordt samengesteld uit leden van de andere drie kamers.