Belastingzaken

Inleiding en cijfers

De belastingkamer van de Hoge Raad behandelt overwegend belastingzaken. Het betreft hier zowel belastingen en heffingen van de rijksoverheid als van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast behandelt de belastingkamer cassatieberoepen tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Bij de laatstbedoelde beroepen beperkt de toetsing door de Hoge Raad zich tot de toepassing van elementen van sociale zekerheids- of subsidieregelingen die verband houden met fiscale regels en begrippen. Tot de taak van de belastingkamer behoort verder de behandeling van cassatieberoepen tegen uitspraken van de douanekamer van het hof Amsterdam.


De totale instroom van fiscale zaken was in 2018 924 (2017: 818). De uitstroom uitspraken bedroeg in 2018: 724 (2017: 816). In 134 zaken werd een conclusie, een juridisch advies, gemaakt door een advocaat-generaal. Dat waren er 117 in 2017.

Van de 724 uitspraken in 2018 werden 272 zaken inhoudelijk afgedaan (2017: 347) dat is 37,5 procent, 131 zaken met een artikel 80a Wet RO-afdoening (2017: 124) en 321 zaken met artikel 81 Wet RO (2017: 345). Meer uitleg over deze laatste twee afdoeningen in de belastingsector vindt u in ‘2018 Uitgelicht’.

Van het totaal aantal uitspraken in 2018 (724) werd in 420 zaken het cassatieberoep ongegrond verklaard, 42 zaken werden vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 26 zaken vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Op het totaal van het aantal zaken is 9 procent vernietigd.

Zie ook: Cijfers en verantwoording