Civiele zaken

Inleiding en cijfers

Het werkterrein van de civiele kamer bestrijkt vele onderwerpen. De civiele zaken variëren van geschillen in de persoonlijke of relationele sfeer (alimentatie, gezagsvoorzieningen voor minderjarigen, gedwongen opneming van psychisch gestoorden) via consumentenrecht of commerciële contracten tot bijvoorbeeld gecompliceerde schadeclaims, afwikkeling van faillissementen, of volkenrecht en internationaal publiekrecht. Bovendien kan de civiele kamer in zaken waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid aan de orde is, te maken krijgen met nagenoeg ieder ander rechtsgebied.


De totale instroom van civiele zaken was in 2018 429 (2017: 425). De 429 zaken waren in 281 gevallen vorderingszaken, 1 dagvaardingszaak, 136 verzoekschriften en 11 prejudiciële vragen van rechtbanken en gerechtshoven gesteld aan de Hoge Raad. De uitstroom uitspraken bedroeg in 2018: 409 (2017: 440). In 409 zaken werd een conclusie, een juridisch advies, gemaakt door een advocaat-generaal.

Van de 409 uitspraken in 2018 (2017: 440) werden 249 zaken (2017: 281) inhoudelijk afgedaan; dat is bijna 61 procent (2017: 64 procent), 2 zaken met een artikel 80a Wet RO-afdoening (2017: 2) en 158 zaken met artikel 81 Wet RO (2017: 157). Afdoening met artikel 80a Wet RO vindt in de civiele kamer alleen bij zeer hoge uitzondering plaats; in 2018 gebeurde dat, net als in 2017, slechts in 2 zaken. Een oorzaak van het geringe aantal artikel 80a Wet RO-afdoeningen is dat rechtsbijstand door een gespecialiseerde cassatieadvocaat in cassatiezaken verplicht is. Aan deze cassatieadvocaten worden kwaliteitseisen gesteld. Dit brengt met zich dat in verreweg de meeste zaken afdoening met artikel 80a Wet RO op voorhand niet in aanmerking komt. Met het geringe aantal artikel 80a Wet RO-afdoeningen hangt een toename van de gemiddelde doorlooptijd samen, omdat nauwelijks meer sprake is van eenvoudige zaken die vroegtijdig aan behandeling kunnen worden onttrokken. Meer uitleg vindt u in ‘2018 Uitgelicht’.

Van het totaal aantal uitspraken in 2018 (409) werd in 253 zaken het cassatieberoep verworpen en 128 zaken vernietigd. Op het totaal van het aantal zaken/uitspraken is 31 procent vernietigd. Het overige percentage betreft andere afdoeningen.

Zie ook: Cijfers en verantwoording